throw dust in (someone's) eyes

  1. (birini) aldatmak, yanıltmak, gözünü küllemek, yanlış yola sevketmek.
    The escape plan depended on
    his success in throwing dust in the eyes of the police.