1. gelgit etkisi altında olan limandaki gemi havuzunu inmeden koruyan kapı