1. sızlama, karıncalanma.
    tingling sensation: karıncalanma hissi/duygusu.