to chew the rag

  1. çene çalmak, uzun uzadıya konuşmak/münakaşa etmek, dırdır etmek.