to make a difference

  1. (a) durumu değiştirmek.
    That made all the difference: Bu herşeyi değiştirdi. (b) tefrik etmek,
    farklarını belirtmek, fark etmek.
    It makes no difference: Farketmez/Hepsi bir/aynı şey.