to make fun of

  1. Fiil gır gıra almak (argo)
  2. Fiil matrak geçmek (argo)
  3. Fiil tiye almak (argo)