bir şeyi hatırlamaya çalışmak Fiil
birşeyi hatırlatmak Fiil
birşeyi akla getirmek Fiil
birşeyi hatıra getirmek Fiil
aklına gelmek/getirmek, hatırla(t)mak.
hatıra gelmek Fiil
birinin aklında bulunmak Fiil
bir şeye dikkat etmek Fiil
zihnini bir şeye kapamak Fiil
zihnini bir şeye kapamak Fiil
bir dosta içini dökmek Fiil
bir şeyi kafasına uygun bulmak Fiil
birine akıl vermek Fiil
kuvvetli arzu/temayül duymak, mütemayil olmak.
I have a good/half mind to: şeytan diyor ki …
aklına bir şey esmek Fiil
niyeti olmak.
niyetlenmek, niyet/arzu etmek.
I have a mind to watch TV tonight.
bir şeyi yapmaya pek niyeti olmamak Fiil
bir şeyi yapmaya pek gönüllü olmamak Fiil
Kafama takıldı. Cümle
birini fikrini değiştirmeye teşvik etmek Fiil
kuşkucu zihin
akılı başında olmamak Fiil
takmamak (argo)
zihnini bir şeye açmak Fiil
akla gelmek Fiil
açık ve isabetli konuşmak Fiil
konuya bağlı kalmak Fiil
yerinde söz söylemek Fiil
şeytan diyor ki
fikir imce
(birisinin) fikrince, düşüncesine göre.
to my mind: bence, benim fikrimce, bana sorarsanız.
düşüncelerini açıkça söylemek.