to shot into new high ground

  1. (US) (borsa) fiyatların birden tırmanarak yeni tavana oturması