1. Fiil to build up
 2. Fiil to make round
 3. Fiil to gather together
 4. Fiil to collect
 5. Fiil to summarize
 6. Fiil to put (sth) in a nutshell
 7. Fiil to straighten up
 8. Fiil to assemble
 9. Fiil to overhaul
 10. Fiil to revise
 11. Fiil to retract
 12. Fiil to get together
 13. Fiil to put together
to recover sharply Fiil
to draw oneself up Fiil
to scare up something Fiil
to work up something Fiil
to put something straight Fiil
to pick up spirit Fiil
to turn the enemy's flank Fiil
to sum up all one's strength Fiil
to rally one's strength Fiil
to mop up the trenches Fiil
to get your shit together Fiil
to get your life together Fiil
to get your act together Fiil
to get it together Fiil
to scramble up money Fiil
to pack one's trunks Fiil
to rebound from the war Fiil

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bir araya ... duruma sokmak