1. turner
  2. lathe operator
  3. latheman

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Torna tezgâhında çalışan kimse