total failure of evidence

  1. hiçbir kanıt bulunmaması veya kanıtların tamamıyla yetersiz olması durumu