1. iz, eser, nişan, kalıntı.
  No trace remains: Hiçbir iz kalmadı.
  He vanished without trace:
  Hiçbir iz bırakmadan kayboldu/sırra kadem bastı.
 2. ima, belirti, emare.
  traces of pain: ağrı belirtileri, hafif ağrılar.
  the trace of a smile: hafif tebessüm.
 3. patika, hayvan/taşıt izi, yol.
 4. işaret.
 5. azıcık şey, zerre, eserî/az miktar.
 6. Psikoloji hafızada kalan iz.
 7. kaydedici aletin çizdiği hafif çizgi.
 8. izlemek.
  to trace a river to its source.
 9. izini araştırıp bulmak/takip etmek, iz sürmek.
  to trace the evil to its source: fenalığın kökünü/menşeini araştırıp bulmak.
 10. seyrini/gelişmesini izlemek/takip etmek.
  to trace a political movement.
 11. keşfetmek, tayin/tespit etmek, meydana çıkarmak, araştırıp bulmak.
  The police were unable to trace
  the whereabouts of the missing girl: Polis, kaybolan kızın yerini bulamadı.
 12. dikkatle (resim vb.) çizmek, yazmak.
 13. trace out: plân/harita vb. yapmak. trace out a scheme: bir proje tasarlamak.
 14. trace over: şeffaf kâğıt üzerinden kopya etmek.
 15. oymak, hâkketmek.
 16. (geçmişe/tarihe) uzanmak, dayanmak, (eski bir tarihe kadar) gitmek.
  His family traces back to the
  tenth century: Soyu onuncu yüzyıla kadar uzanıyor.
 17. dikkatle araştırarak aslını bulmak/göstermek.
 18. İsim arabanın koşum kayışı.
 19. İsim, Makine krank kolu, hareket aktarma çubuğu.
harita üzerinde yolunu çizmek Fiil
soyunun nerden geldiğini bulmak Fiil
soyunu araştırmak Fiil
'na bağlamak Fiil
soyu eski bir aileden gelmek Fiil
izine düşmek Fiil
komut takibi
komut izleme
yaprak izi. İsim
makro izleme
aramanın kaynağını tespit etmek Fiil
aramanın nereden yapıldığını bulmak Fiil
(US) Br bir çeki izlemek Fiil
bir çeki izlemek Fiil
aslından kopya çıkarmak Fiil
bir mektubu arayıp bulmak Fiil
plan çizmek Fiil
bir olayı kaynağına kadar izlemek Fiil
arama tarama şubesi İsim
aslını arayıp bulmak.
bir çocukluk yaşantısına uzanmak Fiil
belirtisel öğe: (a) canlıların yaşaması için çok az miktarda gerekli olan madde (demir, bakır, çinko
vb.), (b) suda, toprakta, canlılarda pek az miktarda rastlanan öğe.
İsim
araba atı
kadana
izleme günlüğü Bilgi Teknolojileri
kayıp malları aramak Fiil
kaybolan malları aramak Fiil
bir kızağın izi
krokisini yapmak Fiil
planını çizmek Fiil
bir evin planlarını çizmek Fiil
bir evin planıni çizmek Fiil
bir evin planını çizmek Fiil
saydam kâğıt üzerinden kopya etmek Fiil
birinin yerini bulmak Fiil
bir hastalığın nedenlerini araştırmak Fiil
siyasi bir hareketin tarihçesini çizmek Fiil
bir oyunun kaynağını bulmak Fiil
ardında iz bırakmamak Fiil
espriden eser yok