1. Fiil satıp savmak
  2. Fiil düşük fiyatla elden çıkarmak