1. İsim alış veriş, mübadele, trampa, takas, değiş-tokuş.
bütün ticaret kredilerini bir hesaba ödemek Fiil
bütün ticaret kredilerini bir hesaba ödemek Fiil
bütçe müzakeresi
faaliyetlerine son vermek Fiil, Ticaret
batmak Fiil, Ticaret
iflas etmek Fiil, Ticaret
çekin meblağı ile birlikte faizini tespitle geri ödeyecek olan müşteriye banka çeki satma
ticarete başlamak Fiil
bir malın gelecekteki bir tarihte alım veya satımına ilişkin sözleşmeler yapma
malın gelecekteki bir tarihte alım ve satımına ilişkin sözleşmeler yapma
bir borç veya yükümlülük karşılığını mal veya hizmet ile ödeme
iskonto ticareti
kapı kapı satış işi
emisyon ticareti İsim, Çevre ve Ekoloji
düşük faizle para alıp yüksek faizle işleterek kârı artırma
yabancı olanaklarla finansman
yabancı finansman
(US) dikey fiyat oluşturma
döviz ticareti
dolandırıcılık
(US) vadeli alış satış
vadeli alış-satış
(borsa) yüksek ciro
(Br) iç ticaret
at ticareti
partiler arasında pazarlık yapma
her iki tarafın da birbirine ödünler verdiği sıkı pazarlıklar
şirketin mali durumu ile ilgili bilgileri İsim
rekabete ve dürüstlüğe aykırı hisse alışverişinde bulunmak Fiil
içerden öğrenenlerin ticareti
rekabete ve dürüstlüğe aykırı hisse senedi alışverişinde bulunma
diğer yatırımcılar edinmeden kullanarak
başka yatırımlar edinmeden kullanarak
içeriden öğrenenlerin ticareti İsim, Hukuk
taksitli ticaret
alıcı ile satıcı arasında yapılan bir ticari düzenleme
(borsa) az ciro
(US) serbest ticaret
kredili işlem İsim, Bankacılık
toptancılık
karşılıklı ticaret
küçük hisseler ticareti
borsa dışı alım satım
resmen kote edilmiş olmayan hisse senedi ticareti
(US) resmen kote edilmiş olmayan hisse senedi ticareti
(US) kendi hesabına borsa alım satımı
açık hesap esasına dayanan ticaret
borsada vadeli muamele ticareti
borsada kote edilmemiş ve dolayısıyla piyasada işlem görmeyen kıymetli kâğıtların alım satımını yapma
kıymetli kâğıt alım satımı
kıymetli kâğıt alım satımı
hisse ticareti
spekülasyon işlemi
peşin ve anında teslim şartıyla yapılan muamele
(US) peşin ve anında teslim şartıyla yapılan muamele
hisse senedi ticareti
(US) hisse senedi menkul değer ticareti
(US) ticari stok (satılmak üzere bulundurulan malların belirli bir zamandaki miktarı
sokak ticareti
pazar satışı
nadir mallar
vb ile ödeme yapılan uluslararası mal ticareti
para yerine hizmetler
imtiyazlar
geçen ayın cirosu İsim
ticaret birimi
(Br) kanunsuz ticaret
toptancılık
ticari beceri
satış kabiliyeti
bir işletmenin brüt kârının
ticaret hesabı
yani satış hâsılatının
işletme hesabı
satılan malların maliyetini ne kadar geçtiğini hesaplamak için yapılan muhasebe taslağı
ticari muhasebe defterleri İsim
ticari faaliyet
ticari üstünlük
(vergilendirme) vergiye tabi ciro
(Br) kartel anlaşması
ticaret bölgesi
(US) ticaret bölgesi
iş bölgesi
ticaret anlaşması
hükümet veya sendikalar ya da benzeri birliklerle müzakerelerde üyelerini temsil etmek için
üyelerin ortak çıkarlarını korumak ve geliştirmek Fiil
ticaret birlikleri İsim
aynı iş kolunda çalışan üreticiler ve tüccarlar arasında kurulan birlik
tüccar sınıfı
(Avustralya) ticaret bankası İsim
ticaret bloku
bir ticarethanenin sabit ve cari aktiflerinin birleşik değeri
ödenmemiş sermaye (ihraç edilmiş sermayenin ödenmemiş bölümü
borsa işlemlerinde kullanılmaya hazır net kazanç
(US) ticaret merkezi
ticaret izin belgesi
sanat icra etme ruhsatı
tüccar sınıfı
tüccar sınıfı
ticaret birliği
kartel teşkilatı
tüccar topluluğu
üreticiden mal alıp satarak kazanç sağlayan şirket
ticaret şirketi
ticaret şirketi (kâr amacıyla ticaret yapmak için kurulmuş şirket
üreticiden mal alıp satarak kazanç sağlayan tv
ticaret tvi
kârının tümünü mal ve hizmet satışlarından elde eden şirket
ticari kuruluş
ticarethane
ticari teşebbüs
ticaret şartları İsim
kayıt ve şartlar İsim
fahri konsolos
ticaret sözleşmesi
alım satım ile uğraşan şirketler
ticaret şirketi
ticaret şirketleri İsim
alım ve satım ile uğraşan şirketler İsim
ticari para
firma müşterisi
borsa günü
borsa işlem günü
ticari borç tahsilatı
ticaret teşebbüsü
sanayi bölgesi.
işletme giderleri İsim
ticari firma
ticarethane
ticaret şirketleri grubu
menkul kıymetler ya da opsiyonlar piyasasında ticaretin geçici olarak durması
ticari engel
ticari risk
ticarethane
menkul değerler ticareti
ticari gelir
ticari menfaat
ticari ürün
ticaret yapma müsaadesi İsim
ticaret dalı
ticaret zararı
cansız piyasa
durgun piyasa
(US) durgun
ticaretle uğraşan ülke
tüccar millet
düşük faizle para alıp yüksek faizle işleterek kârı artırma
ticari işlemler İsim
ciro hızı
ticari ortak
ticari ortaklık İsim, İşletme
ticari performans
ticari dönem
ticari kâr
ticaret yeri
ticaret politikası İsim
ticaret limanı
alım-satım portföyü İsim, Bankacılık
pazar pozisyonu
ticari olanak
post ile ayni anlama gelir. yabancıların kurduğu pazar yeri.
(a) köy pazarı, eşya mübadele edilen pazar, (b) borsada belirli bir hisse senedinin alınıp satıldığı yer.
ticari gelenek
bir borsa işleminin yapılmış olduğu fiyat
ticaretin cereyanı
ticari kazanç (özsermayenin hesap dönemi başı ve sonundaki değerleri arasındaki olumlu fark
ticari çevre
borsa satış hareket serbestliği
ticari kazançlar İsim
işletme raporu
ticaret bülteni
iş sonuçları İsim
ticari sonuçlar İsim
işletme gelirleri İsim
ticari risk
ticari güvenlik
ticari sömürge
ödül pulu, müşterilere yaptıkları alışveriş oranında verilen ve belirli bir miktarı bulunca eşya ile değiştirilen pul.
ticaret devleti
tüccar millet
ticaret sömürgesi
ticari stok
depo mevcudu
ticaret şehri
ticaret şehir hrii
ticaret birimi
ticaret birimi (borsa tarafından kabul edilmiş birim
yüksek fiyatla satış yapmak Fiil
ticari değer
ticaret gemisi
işlem hacmi İsim, Sermaye Piyasaları
nakliyat tekne poliçesinde sefer teminatı olup
geminin belirli tehlike arz eden sularda seyretmesini yasaklayan bir koşuldur
opsiyon kullanma dönemi İsim, İşletme
ticaret dönemi
ticari yıl
dış ticaret sömürgesi