1. transformer
  2. İsim substation
gas-insulated substation İsim, Elektrik
air-insulated substation İsim, Elektrik
substation İsim
transformer station

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Ana hattan aldığı yüksek gerilimli elektrik ... kullanabileceği gerilime dönüştüren tesis