1. İsim (bir durumdan/halden/konudan/fikirden vb. ötekine) geçiş, geçme, intikal, istihale.
    the transition
    from a monarchy to a democracy: tekerk yönetiminden/mutlakiyetten demokrasiye geçiş.
    transition period: geçiş süresi/dönemi.
    transition stage: geçiş aşaması.
  2. İsim, Müzik kiplenim: bir makamdan ötekine geçiş.
  3. İsim (piyes, roman vb.) bir sahneden/olaydan ötekine geçiş.
geçiş döneminde olmak Fiil
geçiş süreci İsim
geçiş dönemi İsim
geçiş süreci İsim
bir geçiş döneminden geçmek Fiil
geçiş öğeleri.
transition time: geçiş süresi.
okuldan veya eğitimden çalışmaya geçiş (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
geçiş metali İsim, Kimya
geçiş dönemi İsim
geçiş süreci İsim
intikal devresi
ara parça
geçiş süreci İsim
geçiş süreci İsim
(radyo ve televiyonda) yayın dönemleri arasındaki zaman
GGK Özel Isim, Kurum İsimleri