1. İsim (bir durumdan/halden/konudan/fikirden vb. ötekine) geçiş, geçme, intikal, istihale.
    the transition
    from a monarchy to a democracy: tekerk yönetiminden/mutlakiyetten demokrasiye geçiş.
    transition period: geçiş süresi/dönemi.
    transition stage: geçiş aşaması.
  2. İsim, Müzik kiplenim: bir makamdan ötekine geçiş.
  3. İsim (piyes, roman vb.) bir sahneden/olaydan ötekine geçiş.
geçiş döneminde olmak Fiil
geçiş süreci İsim
geçiş dönemi İsim
geçiş süreci İsim
bir geçiş döneminden geçmek Fiil
geçiş öğeleri.
transition time: geçiş süresi.
okuldan veya eğitimden çalışmaya geçiş (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
geçiş metali İsim, Kimya
geçiş dönemi İsim
geçiş süreci İsim
intikal devresi
ara parça
geçiş süreci İsim
(radyo ve televiyonda) yayın dönemleri arasındaki zaman
GGK Özel Isim, Kurum İsimleri