translation

 1. İsim, Dil ve Edebiyat çeviri
 2. İsim, Biyoloji çeviri (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. İsim, Dil ve Edebiyat tercüme
 4. İsim, Tercüme çeviri
 5. İsim, Tercüme tercüme
 6. İsim çeviri, çevirme, tercüme.
  a new translation of Plato.
 7. İsim dönüşüm, dönüşme, değişme, tahavvül.
  a swift translation of thoughts into action.
 8. İsim dönüştürme, değiştirme, tahvil, tebdil.
 9. İsim, Mekanik ötele(n)me, doğrusal hareket.
 10. İsim (telgraf) iletme, haberleri aynen ileriye yollama.
bilgisayar destekli çeviri İsim, Tercüme
bilgisayar destekli çeviri İsim, Tercüme
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (NACE kodu: 74.3) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tercüme ve sözlü tercüme faaliyetleri (NACE kodu: 74.30) İsim, Sanayi ve Zanaatler
çeviri hafızası İsim, Tercüme
çeviri belleği İsim, Tercüme
çevirinin aslına sadık oluşu
adres dönüştürme Bilgi Teknolojileri
Tercüme Büro Amirliği İsim, Kurum İsimleri
aslı gibi olan çeviri
aslına sadık çeviri
yetkili çeviri
resmi çeviri
kötü çeviri
yanlış çeviri
aslına sadık çeviri
çeviri sadakati
ardıl çeviri
Tercüme Dairesi İsim, Kurum İsimleri
devingen adres dönüştürme Bilgi Teknolojileri
İngilizce çeviri İsim, Dil ve Edebiyat
İngilizce-Türkçe çeviri İsim, Dil ve Edebiyat
tam tercüme
tam çeviri
uzman çevirisi
sadık çeviri
çevirinin asıl metne sadakati İsim
bir çeviride bocalamak Fiil
serbest çeviri
serbest tercüme
serbest çeviri İsim, Tercüme
serbest tercüme İsim, Tercüme
özet çeviri İsim, Tercüme
bir çevirinin hatalı oluşu
dil içi çeviri İsim, Dilbilim
harfiyen çeviri
kelimesi kelimesine
harfiyyen tercüme
harfi harfine çeviri
kelimesi kelimesine çeviri
aktarma çeviri: başka dilden aynen çevrilen deyim. Örneğin Fransızca

mariage de convenance
deyiminin İngilizceye
marriage of convenience şeklinde çevrilmesi.
İsim
aktarma suretiyle çevrilmiş deyim: örneğin Almanca

Übermensch
'ten çevrilen
superman. İsim
serbest çeviri
sıhhatli olmayan çeviri
bilgisayar çevirisi.
bilgisayar yardımıyla yapılan çeviri
çeviri hatası İsim
sadık çeviri
çevirinin aslına sadakati İsim
noter onaylı çeviri İsim, Tercüme
kötü çeviri
tercüme kokmak Fiil
çeviri hakkı
kaba çeviri
metne bakarak anında çeviri
eşzamanlı çeviri
simultane çeviri
teknik çeviri
teknik çeviri İsim, Tercüme
ulusal pazarlama planını deneme pazarı boyutlarına dönüştürme
deneme pazarı sonuçlarının daha büyük bir coğrafi alanda uygulanması
Türkçe çeviri İsim, Dil ve Edebiyat
Türkçe-İngilizce çeviri İsim, Dil ve Edebiyat
harfi harfine tercüme
sözlü çeviri
harfiyyen tercüme
kelimesi kelimesine çeviri
harfiyyen tercüme
kelimesi kelimesine çeviri
kelimesi kelimesine çeviri
tercüme bürosu İsim, Dilbilim
çeviri bürosu İsim, Tercüme
Çeviribilim Bölümü İsim, Eğitim
çeviribilim İsim, Eğitim
tercüme ücreti
çeviri sözlüğü
tercüme alıştırması
çeviri alıştırması
kur farkı geliri İsim, Muhasebe
kur farkı gideri İsim, Muhasebe
iki ülke arasındaki döviz kuru dikkate alınarak yabancı paraların başka yabancı paralara çevrilmesi işlemi
çeviri hakları İsim
eksen kaydırma çizgisi Bilgi Teknolojileri
kur geliri İsim, Muhasebe
kur farkı geliri İsim, Muhasebe
kur gideri İsim, Muhasebe
kur farkı gideri İsim, Muhasebe
bir metin üzerinde satırlar arasına çevirisini yazmak Fiil
resmi mahkeme tercümanı
Systran tercüme sistemi (Avrupa Topluluğu belgelerinin bilgisayarla otomatik tercüme edilme sistemi
Çeviribilim Bölümü İsim, Eğitim
Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri
Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı İsim, Kurum İsimleri