1. üç kat, üç misli.
  2. Müzik tiz, en tiz ses, en tiz sesli çalgı/kimse, soprano (ses).
  3. üç kat/üç misli yapmak, üç katına çıkarmak, üç misli artırmak.
solanahtarı Müzik
sol anahtarı.
treble staff: sol anahtarlı porte.
(US) müsaade edilen yükseltilmiş masraflar İsim