1. İsim (takdir/minnettarlık vb.'nişanesi olarak verilen) ödül, hediye, takdirname, iltifat, övme, övgü, sitayiş.

    to a pay tribute to someone: birine minnettarlık/hürmet/takdir hislerini ifade etmek
  2. İsim baç, haraç, bağımlı bir milletin/hükümdarın metbuuna ödediği vergi.
  3. İsim hükümdara ödenen vergi/kira vb..
  4. İsim zorla alınan para, haraç.
    lay under tribute = levy tribute on: haraca kesmek.
  5. İsim vergi/haraç ödeme yükümlülüğü.
takdir etmek Fiil
övmek Fiil
yüceltmek Fiil
methetmek Fiil
saygılarını sunmak Fiil
saygı göstermek Fiil
...'i anma konseri İsim, Müzik
vergi sistemi
...'i anma konseri İsim, Müzik
…'den haraç almak.