1. İsim üç tanrıcılık, üç tanrı inancı, özellikle Baba, Oğul ve Kutsal Ruhun ayrı varlık olduklarına inanış.

    tritheist: üç tanrıcı.
    tritheistic(al): üç tanrı inancına ait.