1. çeşit, cins, tür, nevi, sınıf, kategori.
 2. örnek, numune.
 3. ideal örnek, model.
 4. Matbaacılık harf(ler), basılı/basma harf.
  boldfaced type: siyah/kalın matbaa harfi.
  Gothic/italic/Roman
  type: gotik/italik/adi matbaa harfi.
 5. simge, sembol, remiz.
 6. basılı şekil/resim/yazı.
 7. (madalya) baskı, şekil/yazı ihiva eden yüz.
 8. (belirli özellikleri taşıyan) kimse, şahıs, kişi, tip.
 9. blood group ile ayni anlama gelir. kan grubu.
 10. daktiloda yazı yazmak.
  type away: çabucak/mütemadiyen/habire daktiloda yazı yazmak.
  type up:
  temize çekmek, müsveddeyi daktiloda yazmak.
 11. kopyasını/numunesini çıkarmak.
 12. Tıp kan grubunu tespit etmek.
  to type a blood sample.
 13. belirli sınıfa/kategoriye ayırmak, türünü/cinsini belirtmek.
 14. belirli bir sınıfa/gruba örnek olmak, temsil etmek.
 15. gelecek bir olayı temsil etmek, önceden ima etmek/göstermek/haber vermek.
hendek tipi dalga bariyeri İsim, İnşaat
dizilmek Fiil
gotik harfler
kan grubu. İsim
blood group
esas (metnin basıldığı) punto. display type
siyah harf
otomobil tipi
klinik tip: bedensel belirtileri bilinen türlü tiplerden birine giren geri anlaklı kişi.
dökümsüz dizgi. İsim
tipe uygunluk beyanı
standart tip otomobil
dizgi düzeltme talimatı
el yazısını andıran baskı
veri türü Bilgi Teknolojileri
siyah/iri punto/harf.
klişeci
deneme modeli
harflerin araları açılarak basılmış
(el ile dizilen) matbaa harfleri, hurufat.
gotik harfler
siyah hurufat
bir sayfayı baskıya hazırlamak Fiil
yağsız domuz eti. İsim
ödeme tipi
koyu harfler ile basmak Fiil
yerleşme türü
gölgeli matbaa harfi
üç boyutlu görüntü izlenimini veren gölgeli matbaa harfi
standart tip
on parmakla daktilo yazmak Fiil
görme özürlüler için daktilo ile yazma
yazmak Fiil, Bilgi Teknolojileri
bir mektubu daktiloya çekmek Fiil
tip onayı İsim, Ulaşım
tip onay laboratuvarı
Tip Onayı Yönetmelikleri İsim, Ulaşım
tip inceleme laboratuvarı
yazıyüzü ailesi Bilgi Teknolojileri
hurufat takımı
afiş yazısı
harf dökümcüsü, matbaa harfleri döken/yapan kimse.
type foundry: harf dökümevi. İsim
örnek-cins: mensup olduğu familyanın ayırıcı özelliklerini taşıyan ve o aileye örnek olarak gösterilen birey. İsim
italik harflerle dizmek Fiil
örnek-cins yereyi, örnek cinsin bulunduğu yer/çevre. İsim
harf madeni, harflerin döküldüğü alaşım (genellikle kurşun-antimuan). İsim
sözleşme türü
inşaat cinsi
sözleşme cinsi
masraf nevi
girişimin türü
finansman türü
sigorta türü
yatırım türü
ambalaj cinsi
cezanın cinsi İsim, Hukuk
promosyon cinsi
servetin cinsi
yazı tipi
dizgici
tertip
birşeyi bilgisayara girmek Fiil
birşeyi bilgisayara yazmak Fiil
birşeyi bilgisayara geçirmek Fiil
birşeyi daktilo etmek Fiil
birşeyi klavyeyle yazmak Fiil
örnek-tür: bir türün bütün karakteristiklerini taşıyan ve o türe adını veren birey İsim
temel-örnek: bir türün tanımlanmasında temel sayılan birey. İsim
ördek tipi uçak
sürgü tipi dişli değiştirme düzeni
Senin gibileri bilirim.
Amerikan usulü yevmiye defteri
tam eski soylu kişi