type

 1. çeşit, cins, tür, nevi, sınıf, kategori.
 2. örnek, numune.
 3. ideal örnek, model.
 4. Printing harf(ler), basılı/basma harf.
  boldfaced type: siyah/kalın matbaa harfi.
  Gothic/italic/Roman
  type: gotik/italik/adi matbaa harfi.
 5. simge, sembol, remiz.
 6. basılı şekil/resim/yazı.
 7. (madalya) baskı, şekil/yazı ihiva eden yüz.
 8. (belirli özellikleri taşıyan) kimse, şahıs, kişi, tip.
 9. blood group ile ayni anlama gelir. kan grubu.
 10. daktiloda yazı yazmak.
  type away: çabucak/mütemadiyen/habire daktiloda yazı yazmak.
  type up:
  temize çekmek, müsveddeyi daktiloda yazmak.
 11. kopyasını/numunesini çıkarmak.
 12. Medicine kan grubunu tespit etmek.
  to type a blood sample.
 13. belirli sınıfa/kategoriye ayırmak, türünü/cinsini belirtmek.
 14. belirli bir sınıfa/gruba örnek olmak, temsil etmek.
 15. gelecek bir olayı temsil etmek, önceden ima etmek/göstermek/haber vermek.
hendek tipi dalga bariyeri Noun, Construction
dizilmek Verb
gotik harfler
kan grubu. Noun
blood group
esas (metnin basıldığı) punto. display type
siyah harf
otomobil tipi
klinik tip: bedensel belirtileri bilinen türlü tiplerden birine giren geri anlaklı kişi.
dökümsüz dizgi. Noun
tipe uygunluk beyanı
standart tip otomobil
dizgi düzeltme talimatı
el yazısını andıran baskı
veri türü Information Technology
siyah/iri punto/harf.
klişeci
deneme modeli
harflerin araları açılarak basılmış
(el ile dizilen) matbaa harfleri, hurufat.
gotik harfler
siyah hurufat
bir sayfayı baskıya hazırlamak Verb
yağsız domuz eti. Noun
ödeme tipi
koyu harfler ile basmak Verb
yerleşme türü
gölgeli matbaa harfi
üç boyutlu görüntü izlenimini veren gölgeli matbaa harfi
standart tip
on parmakla daktilo yazmak Verb
görme özürlüler için daktilo ile yazma
yazmak Verb, Information Technology
bir mektubu daktiloya çekmek Verb
tip onayı Noun, Transport
tip onay laboratuvarı
Tip Onayı Yönetmelikleri Noun, Transport
tip inceleme laboratuvarı
yazıyüzü ailesi Information Technology
hurufat takımı
afiş yazısı
harf dökümcüsü, matbaa harfleri döken/yapan kimse.
type foundry: harf dökümevi. Noun
örnek-cins: mensup olduğu familyanın ayırıcı özelliklerini taşıyan ve o aileye örnek olarak gösterilen birey. Noun
italik harflerle dizmek Verb
örnek-cins yereyi, örnek cinsin bulunduğu yer/çevre. Noun
harf madeni, harflerin döküldüğü alaşım (genellikle kurşun-antimuan). Noun
sözleşme türü
inşaat cinsi
sözleşme cinsi
masraf nevi
girişimin türü
finansman türü
sigorta türü
yatırım türü
ambalaj cinsi
cezanın cinsi Noun, Law
promosyon cinsi
servetin cinsi
yazı tipi
dizgici
tertip
birşeyi bilgisayara girmek Verb
birşeyi bilgisayara yazmak Verb
birşeyi bilgisayara geçirmek Verb
birşeyi daktilo etmek Verb
birşeyi klavyeyle yazmak Verb
örnek-tür: bir türün bütün karakteristiklerini taşıyan ve o türe adını veren birey Noun
temel-örnek: bir türün tanımlanmasında temel sayılan birey. Noun
ördek tipi uçak
sürgü tipi dişli değiştirme düzeni
Senin gibileri bilirim.
Amerikan usulü yevmiye defteri
tam eski soylu kişi