ufak ufak biriktirmek

  1. Fiil to save little by little