ödemeye çağrılmamış sermaye
gereksiz
istenilmeyen
yakışıksız
sebepsiz hakaret
yersiz mülâhaza
Çok gereksiz bir hareketti.