unconditional

  1. Sıfat koşulsuz, kayıtsız şartsız, şarta bağlı olmayan.
    unconditional freedom.
  2. Sıfat kesin, mutlak.
kayıtsız şartsız Zarf
koşulsuz şartsız Zarf
bila kayd ü şart Zarf
şartsız kabul
kayıtsız şartsız kabul
Japonya'da başlangıçta iki günlüğüne borç verilmiş ve bir günlük ihbar süresinden sonra geri ödenmesi
istenilebilir fonlar için kullanılan terim
salt/mutlak yakınsaklık.
(Br) mahpusun kayıtsız şartsız serbest bırakılması
mahpusun kayıtsız şartsız serbest bırakılması
defter tutma zorunluğu olmayan mirasçı
şartsız tarafsızlık İsim
şartsız teklif
kayıtsız şartsız teklif
şartsız emir emr
şartsız emir
kayıtsız şartsız emir
kayıtsız şartsız ödeme vaadi
yazılı kayıtsız şartsız vaat
yazılı kayıtsız şartsız vaadi
şartsız tahliye
kayıtsız şartsız teslim
kayıtsız şartsız teslim olma
(yangın sigortası) yegane ve şartsız sahibi