under the influence of liquor

alkol etkisi altında olmak Fiil
sarhoş edici içkinin etkisi altında
şarhoş edici içkinin etkisi altında