under the influence of liquor

  1. alkollü içki etkisinde
alkol etkisi altında olmak Verb
sarhoş edici içkinin etkisi altında
şarhoş edici içkinin etkisi altında