1. Sıfat aşırı, pek fazla.
  2. Sıfat kanunsuz, yersiz, uygunsuz, münasebetsiz, yakışmaz, yakışık almaz, manasız.
  3. Sıfat vadesi gelmemiş (borç, senet, vb.).
aşırı bağlılık
kanunsuz müsadere
vadesi gelmemiş borç
henüz ödeme zamanı gelmemiş resim
gereksiz yere katlanılan güçlük
nüfuzu kötüye kullanma Hukuk
yakışıksız nüfuz kullanma
herhangi bir kimse üzerinde onun irade serbestisini ihlal edecek nitelikteki haksız ve kanunsuz tesir
nüfuzu kötüye kullanma
haksız imtiyaz
(iflas) alacaklı tercih etmek Fiil
gereksiz baskı
kanunsuz kovuşturma
müsaade edilmeyen yayım
izin verilmeyen yayım
biri üstünde yakışıksız biçimde nüfuz kullanmak Fiil
biri (hâkim veya bir memur) üzerinde kanunsuz ve usulsüz nüfuz kullanmak Fiil
yakışmayacak şekilde yararlanmak Fiil
ahlaksızca istismar etmek Fiil
birinin acemiliğinden yararlanmak Fiil
birinin iyi niyetini kötüye kullanma
yetkinin kötüye kullanılması
bir vasiyetnameyi hazırlayanın üzerinde nüfuzunu kötüye kullanmak Fiil
bir vasiyetnameyi hazırlayanın üzerinde nüfuzunu kötüye kullanmak Fiil
fazla gecikmeden
aşırı bir gecikmeye mahal vermeksizin Zarf