1. Sıfat tek yanlı/taraflı.
    a unilateral declaration of independence: tek taraflı bağımsızlık ilânı.
  2. Sıfat yalnız bir tarafla ilgili, yalnız bir tarafı etkileyen.
  3. Sıfat tek yüzeyli/yüzlü, ters yüzü olmayan (Möbius şeridi gibi).
  4. Sıfat, Hukuk yalnız bir tarafa sorumluluk yükleyen veya imtiyaz veren.
  5. Sıfat, Botanik (çiçek/yaprak vb.) bütün organları eksenin bir tarafında bulunan.
  6. Sıfat yalnız baba veya yalnız ana tarafından sülâlesi bilinen veya bu sülâle ile ilgili. (bkz: bilateral )
  7. Sıfat, Tıp bedenin tek bir tarafını etkileyen
tek taraflı irade açıklaması İsim, Medeni Hukuk
tek taraflı işlem İsim, Medeni Hukuk
tek taraflı fesih
tek tarafa borç yükleyen akit
tek tarafı bağlayan sözleşme
tek taraflı beyanat
tek taraflı açıklama
tek taraflı bağımsızlık ilanı
tek yanlı silahsızlanma
tek taraflı etki İsim, Rekabet Hukuku
tek taraflı hata
tek yönlü hata
tek taraflı yükümlülük
caddenin sadece bir yanında park etme olanağı
cadde üzerinde park etme olanağı
yolun yalnız bir yanına müsaade edilen park
bir antlaşmanın tek tarafça reddi
tek taraflı kanuni muamele
tek yanlı transferler İsim