1. Sıfat gerçeksiz, gerçek dışı, gerçek/hakikî olmayan, gerçek olmaktan uzak.
  2. Sıfat sanal, hayalî, nazarî, kuramsal.
  3. Sıfat sahte, uydurma, yapay, sun'î, taklit, yapmacık.