up to one's neck (in)

  1. (a) boğazına kadar (dert vb. içinde).
    I am up to my neck in debt: Boğazıma kadar borç içindeyim/uçan
    kuşa borçluyum. (b) (işi) başından aşmış, çok meşgul.
    He is up to his neck in work: İşi başından aşmış/aşkın.