urge ... to take action

  1. Fiil ...'i göreve çağırmak
  2. Fiil ...'i göreve davet etmek