1. İsim tatil.
    to be on vacation : tatilde olmak, tatile çıkmak.
    School children are on vacation now.
  2. İsim, Hukuk adlî tatil.
  3. İsim senelik izin.
  4. Fiil tatile çıkmak, tatile gitmek.
sandalyesini boşaltma
yıllık ücretli izin
(US) izinde olmak Fiil
ödemeli izin günleri İsim
dış ülkelerde tatil
dış ülkede tatil
(üniversite/mahkeme) yaz tatili. İsim
izinli
ücretli izin İstihdam
izne çıkmayanlara ödenen izin tazminatı
izin yerine tazminat ödeme
izin yerine tazminat ödeme
okul tatili
(US) tatili bölmek Fiil
(US) izin almak Fiil
tatili bölmek Fiil
(US) tatil izni
(US) tatil tazminatı
(Br) tatil avukatı
(US) tatil ikramiyesi
tatil bütçesi
(US) tatil bütçesi
(US) seyahat bürosu İsim
tatilde kullanmak amacıyla birikmesi için mali bir kuruluşa yatırılan paralar
(US) izin tazminatı
adli tatilde nöbetçi mahkeme İsim, Hukuk
(Br) adli tatilde nöbetçi mahkeme
(US) izin hakkı
(US) tatil masrafı
(US) tatil tesisleri İsim
(US) tatil evi
(US) tatil danışma servisi
öğrencinin eğitimi sırasında bulduğu iş
(Br) tatil zamanı hâkimlik eden hâkim
tatil zamanı hâkimlik eden hâkim
adli tatil sırasında nöbetçi hâkim
(Br) adli tatil sırasında nöbetçi hâkim
(US) tatil geçirme yeri
bir talimatnamenin iptali İsim
bir mahkemenin tatile girmesi İsim
iyi bir mevkiin boşaltılması
bir evin boşaltılması
bir sicilin iptali
(US) tatil cenneti
tatil cenneti
dinlenmek yeri
(US) izin politikası İsim
(US) izin prosedürü
(US) izin hükümleri İsim
bir kimse tatildeyken yerine çalışan kimse
izin talebi
(US) izin talebi
izin geçirme yeri
tatil için para biriktirme planı
(US) izin geçirme planı
(US) izin programı
yaz tatilinde öğretim yapan okul.
Summer vacation : yaz tatili.
vacation court: tatilde nöbetçi mahkeme.
(US) tatil zamanı
tatil zamanı
(US) tatil münasebetiyle kapanma
tatil geçirme yeri
(Br) tatil geçirme yeri
(US) tatil geçirme yeri
(US) tatil zamanı
tatil gezisi
(US) tatil köyü
tatil köyü tatil
(US) ücretli tatil
ücretli tatil
ücretsiz tatil
(US) ücretsiz tatil
işten tatile çıkamamak Fiil