value decrease

değerde düşme
İştirak Sermaye Payları Karşılığı (-) Muhasebe
Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) Muhasebe
Menkul Kıymetler Karşılığı (-) Muhasebe
Stok Karşılığı (-) Muhasebe
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Karşılığı (-) Muhasebe
Menkul Değerler Değer Düşüş Karşılığı (-) İsim, Muhasebe