1. İsim, Ekonomi katma değer vergisi
  2. tekne, fıçı.
    a wine vat.
  3. Kimya (a) indirgenerek erir hale getirilmiş boya, (b) boya fıçısı, sarnıç.
  4. tekneye koymak, teknede ıslatmak.
  5. =Value Added Tax.
sorumlu sıfatıyla KDV İsim, Muhasebe
kitap üzerinden katma değer vergisi alınmıyor
Tahsil Edilen KDV Muhasebe
İndirilecek KDV Muhasebe
KDV hariç Zarf, Muhasebe
KDV hariç Zarf, Muhasebe
KDV dahil Zarf, Muhasebe
KDV dahil Zarf, Muhasebe
KDV hariç Zarf, Muhasebe
Diğer KDV Muhasebe
devreden KDV Muhasebe
Gelecek Yıllara Ertelenen KDV Muhasebe
sabit boya: indirgenip erir hale getirilerek kumaşa emdirilen ve oksitlenince erimez hale gelen boya.
(Br) KDV'den muaf
(Br) KDV artışı
(Br) KDV oranı
(Br) KDV alındıları İsim
KDV beyannamesi
(Br) KDV'siz
= Vatican.
Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Muhasebe
katma değer vergisi beyannamesi vermek Fiil
  1. watt

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir sâniyede ... güç birimi