1. Fiil dön(dür)mek, yön değiştir(t)mek.
  The car was out of control and suddenly veered across the road.
 2. Fiil (rüzgâr) saat ibreleri yönünde yön değiştirmek.
 3. Fiil, Denizcilik . geminin kıçını rüzgâra çevirmek.
 4. Fiil geri dön(dür)mek.
  veer round: dönüp ters yönde gitmek, çevr(il)mek, değiş(tir)mek.
  We were
  talking about food, and then suddenly the conversation veered round to stomach diseases.
 5. Fiil, Denizcilik gevşetmek, laçka etmek.
  veer away/out: (halat) salıvermek, gevşetmek, laçka etmek.
  to veer
  chain: zinciri salıvermek.
  veer and haul: laçka ve vira etmek.
 6. İsim dönüş, dönme, yön değiştirme.
  A veer to the right.
orsa boca etmek.
bocalamak Fiil, Denizcilik
yoldan çıkmak Fiil, Ulaşım
pistten çıkmak Fiil, Ulaşım
dönüp aksi yöne gitmek Fiil
sapmak Fiil