1. loyal
  2. staunch
  3. faithfulness
  4. faithful
  5. truehearted

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Sevgisine, dostluğuna ... , vefâkâr