vekaletname

  1. İsim, Hukuk proxy
  2. İsim, Hukuk power of attorney
general power of attorney İsim, Hukuk
special power of attorney İsim, Hukuk
notary-drafted power of attorney İsim, Hukuk
proxy statement İsim, İşletme
general power of attorney
general power of attorney
unlimited power of attorney
holder of a power of attorney
to deposit a proxy form Fiil
dormant warrant
simple collateral power
simple collateral power of attorney
to send a proxy Fiil
to confer powers (of attorney) on sb Fiil
permanent power of attorney
specific power (of attorney)
special power
special proxy
particular power
sale under a special power
joint procuration
collective power of attorney
joint power of attorney
express procuration
blank power of attorney
authenticated power of attorney
authenticated power of attorney
authorized power of attorney
general power
general proxy
general power of attorney
general representative
letter of authority
power-of-attorney
letter of attorney
proxy
procuration
power
counsel's brief
trust deed
precept
power of attorney
procuracy
credentials
deed of trust
proxy paper
to execute a power of attorney Fiil
mandate form
to send a proxy Fiil
to produce a power of attorney Fiil
to ratify a sale made under power of attorney Fiil
authorization form
form of proxy
to hold procuration Fiil
per procuration (p . p .)
to ratify a sale made under power of attorney Fiil
grantor of power
proxy giver
donor of a power of appointment
to empower Fiil
to confer (give) procuration Fiil
to produce a power of attorney Fiil
tacit procuration

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir kimsenin ... düzenlenmiş belge