vent something on someone

  1. Fiil birinden birşeyin acısını çıkarmak
  2. Fiil birinden birşeyin hıncını almak