sıkışık durumda olmak.
I am very pressed: Çok sıkışık durumdayım.