vested in interest

bir şirkette sermayesi olmak Fiil