vested in interest

  1. gelecekteki bir tasarruf hakkına şimdiden sahip olma
bir şirkette sermayesi olmak Verb