vesting date

  1. bir yasanın yürürlüğe girerek
  2. bir devlet dairesi
  3. yerel idare ya da kamu kuruluşu gibi bir örgütü yasal olarak yetkili kıldığı tarih