1. İsim (bkz: veterinarian ).
  2. Sıfat (bkz: veteran )
  3. Geçişli Fiil veteriner/doktor gibi muayene/tedavi etmek.
  4. Geçişli Fiil dikkatle incelemek, doğruluğunu tahkik/kontrol etmek.
    An expert vetted the manuscript before publication.
baş veteriner İsim, Tıp ve Sağlık
veteran.
veterinarian.
veterinary.
. = veterinary medicine.