vet

  1. Noun (bkz: veterinarian ).
  2. Adjective (bkz: veteran )
  3. Transitive Verb veteriner/doktor gibi muayene/tedavi etmek.
  4. Transitive Verb dikkatle incelemek, doğruluğunu tahkik/kontrol etmek.
    An expert vetted the manuscript before publication.
baş veteriner Noun, Medicine-Health
veteran.
veterinarian.
veterinary.
. = veterinary medicine.