1. Sıfat kindar
  2. Sıfat kinci, kin güden.
    He is so vindictive that he never forgives anybody.
  3. Sıfat intikamcı, öç almaya niyetli/kararlı, kan davası güden.
pişmanlık akçesi
cezai tazminat
tembihname İsim