1. İsim, Yazılım ziyaret
 2. Fiil ziyaret etmek, yoklamak, uğramak.
  While we're in Europe we ought to visit Holland.
 3. Fiil misafir olmak, kısa bir süre kalmak.
  My aunt usually visits us for 2 or 3 weeks in winter.
 4. Fiil resmî ziyarette bulunmak, özel bir maksatla gelmek.
  Schools have to be visited from time to time by education officers.
 5. Fiil çektirmek, musallat olmak, bela kesilmek.
  The plague visited London in 1665.
 6. Fiil (doktor) hastayı muayeneye gitmek.
 7. Fiil huzura kavuşturmak.
  The Lord hath visited His people.
 8. İsim ziyaret.
  pay a visit to: ziyaret etmek.
 9. İsim görüşmeye gitme.
 10. İsim misafirlik.
  go on a visit to: misafir olmak.
 11. İsim vizita, doktorun hastaya gitmesi.
 12. İsim resmî ziyaret, teftiş turnesi.
  right of visit : gemiyi muayene ve yoklama hakkı.
 13. İsim sohbet.
ziyaret süresi İsim
ziyaretlerini kesmek Fiil
uğramadan vazgeçmek Fiil
hastalarını ziyarete çıkmak Fiil
hastalarına viziteye çıkmak Fiil
bir ziyareti iptal etmek Fiil
ziyareti iptal etmek Fiil
tebrik ziyareti
kutlama ziyareti
hapishanede eş ziyareti İsim, Hukuk
mahkûmların ziyaretçilerle bedensel temas ına izin verilen cezaevi ziyareti
mahkûmların ziyaretçilerle bedensel temasına izin verilen cezaevi ziyareti
açık görüş İsim, Hukuk
ziyaret yapmayı düşünmek Fiil
nezaket ziyareti
(polisin) eve uğraması
(Br) ev arama tarama
fabrika ziyareti
veda ziyareti
ilk ziyaret
teşehhüt miktarı oturma
kısa ziyaret
hastane ziyareti
resmi olmayan ziyaret
allahaısmarladık ziyareti
aşırı uzun süren ziyaret
kapalı görüş İsim, Hukuk
ara sıra ziyaret
veda ziyareti
kısa ziyarette bulunmak Fiil
uğramak Fiil
ziyaret gerçekleştirmek Fiil
ziyaretine gitmek Fiil
ziyaret etmek Fiil
birine ziyarette bulunmak Fiil
birine uğramak Fiil
fabrika ziyareti
polis ziyareti
ziyareti uzatmak Fiil
bir ziyareti uzatmak Fiil
resmi ziyaret
devlet adamlarının resmi ziyareti
(US) ambar teftişi
inceleme gezisi İsim
bir müzeyi ziyaret etmek Fiil
görüşme yasağı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
müşterileri kendi yerlerinde ziyaret etmek Fiil
ziyaret süresi İsim, Yazılım
görüşmek Fiil
nezaket ziyareti
taziye ziyareti
uzun süren ziyaret
ambar teftişi
(ceza, gazap vb.) vermek, yüklemek, çektirmek.
The court visited all costs on them: Mahkeme bütün
masrafları onlara yükledi.
visit the sins of fathers upon the children: Babaların günahını çocuklarına çektirmek. (öç, intikam, vb.) almak.
He visited his anger on me: Öfkesini benden aldı.
telefon sohbeti
görüşme izni İsim, Hukuk
birini ziyaret etmek Fiil
fuara gitmek Fiil
binayı baştan aşağı taramak Fiil
borsaya uğramak Fiil
borsaya uğramak Fiil
sergiyi ziyaret
arkadaşlara misafirliğe gitme
doktora gitme
birlikleri teftiş etmek Fiil
ahbaplık etmek, ahbapça konuşmak.
birini ziyaret etmek Fiil
fabrikayı gezme izni almış olmak Fiil
fabrika gezme izni almış olmak Fiil
ziyareti kısa kesmek Fiil
bir ziyareti kısa kesmek Fiil
bir ziyareti birkaç gün uzatmak Fiil
deniz kenarına bir gezintiye gitmek Fiil