want of care

bakımsız durumda olmak Fiil
normal bakım görmeyiş