1. İsim, Askerlik harp
 2. İsim savaş, cenk, harp.
  at war (with): savaşta, savaş halinde.
  Those two countries have been at
  war (with each other) for 8 years.
  declare war (on): harp ilân etmek.
  cold war : soğuk harp.
  the dogs of war :
  şiir savaş vahşeti.
  on a war footing: seferî durumda.
  pre-/post-war: savaştan önce/sonra.
 3. İsim harp hali, silahlı çatışma.
  be at war : savaş halinde olmak.
 4. İsim mücadele, vuruşma.
  private war: şahıslar arasındaki mücadele.
 5. İsim strateji, savaşma tehniği.
 6. İsim muharebe.
 7. Geçişsiz Fiil savaşmak, harp /cenk/ muharebe/mücadele etmek, çarpışmak.
  war against: …'e karşı savaşmak/mücadele
  etmek.
  war to death: ölünceye kadar savaşmak.
 8. Geçişsiz Fiil düşman olmak, düşmanlık etmek.
 9. Geçişsiz Fiil harp halinde olmak.
  wage war with … : … ile savaş halinde olmak.
 10. Sıfat savaşta kullanılan.
  war loan: harp istikrazı.
 11. Sıfat savaş sonucu olan.
Savaş Malullerinin Tıbbi Tedavileri Maksadıyla Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Değişimine Dair Anlaşma İsim, Uluslararası Hukuk
Birinci Dünya Savaşı Özel Isim, Tarih
Birinci Cihan Harbi Özel Isim, Tarih
savaş suçları İsim, Uluslararası Hukuk
savaş suçları mahkemesi İsim, Hukuk
harp başlığı İsim, Askerlik
İkinci Dünya Savaşı Özel Isim, Tarih
İkinci Cihan Harbi Özel Isim, Tarih
Birinci Dünya Savaşı Özel Isim, Tarih
Birinci Cihan Harbi Özel Isim, Tarih
hava savaşı
saldırganlık savaşı
hava savaşı
savaşı önlemek Fiil
sınır savaşı
nükleer savaş sonrası
sınıf mücadelesi
sömürge savaşı
nükleer silah kullanılmayan savaş
konvansiyonel silahlarla yapılan savaş
kontrgerilla savaşı
acımasız savaş
savaş ilan etmek Fiil
savunma amacıyla girişilen savaş
tedafüi harp
savunma savaşı
savaştan caydırmak Fiil
bilgisayar savaşı
gerilla savaşı
gerilla savaşı İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
din savaşı
cihat
sınırlı savaş
sanayi savaşı
sanayii savaşı
iktisadi savaş
iç savaş
haklı savaş
hukuk savaşı İsim, Hukuk
bir grubun haince bir amacı şiddet ve cebirle gerçekleştirmek için toplanması İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yıldırım savaşı
yıldırım savaşı
yıldırım savaşı
savaşı kaybetmek Fiil
bir savaşı kaybetmek Fiil
düşük yoğunluklu savaş İsim, Askerlik
büyük savaş
savaşmak Fiil
küçük savaş
kanlı savaş
nükleer savaş
taarruz harbi
taarruz savaşı
savaşı dışlamak Fiil
basın savaşı
kalem savaşı
topyekûn savaş
1939 yılının sonbaharında Polonya'nın düşmesi ve 1940 yılında Almanya'nın Norveç ve Danimarka'ya saldırmasından
sonraki sessizlik dönemi
(uygulaması ; yasal olmayan bir işlemdir) sahte savaş
polis savaşı
savaş ertesi
önleyici savaş İsim, Askerlik
önleyici savaş İsim, Askerlik
önleyici savaş
önleyici savaş (düşman saldırıya geçmeden , onu yok etmeye yönelik savaş
fiyat kırma
fiyat savaşı
savaş ilan etmek Fiil
uluslararası savaş
(US) ücret savaşı
rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla satıcıların fiyatı maliyet fiyatının al
hava savaşı
sıcak harp
milletlerarası resmen ilan edilen savaş
uluslararası resmen ilan edilen savaş
din savaşı
topyekûn savaş
ticaret savaşı
ilan edilmeyen savaş
ilan edilmeden girişilen savaş
ilan edilmeden başlatılan savaş
savaşmak Fiil
savaşı sürdürmek Fiil
yayılan savaş
yanlış savaş (askeri stratejinin eleştirisi
savaş amaçları İsim
silah deposu İsim
(US) savaş sayesinde doğan sanayi dalı
savaş sayesinde doğan sanayi dalı
savaş çocuğu
savaş tahvilleri İsim
savaş zammı
savaş tazminatı
silah sanayiinin gelişmesi
(US) savaş geliri
savaş sayesinde gelişen girişim
savaş yükü
savaş kabinesi (bir şirketin en üst yöneticileri İsim
savaş kabinesi
savaş telefatı
şehitlik
zehirli gazlar İsim
savaş şartları İsim
belirli bir ülkede deniz savaşı ilan edilince kira sözleşmesinin iptal edileceğine dair şart
sıcak iklim
sıcak tutan giysiler İsim
savaş bulutları İsim
harp okulu
(US) harp okulu
silah ve teçhizat sözleşmesi
savaş suçlusu
savaşta sakatlanmış gazi
savaş hasarı
savaş borcu
savaş borçlusu
savaş borçları İsim
savaş teslimatı
savaş ekonomisi
savaş çabaları İsim
savaş teçhizatı
seferi kuvvet
savaş masrafları İsim
silah fabrikası İsim
savaş finansmanı
seferi kuvvet
savaşta kullanılan ödemeli mallar İsim
silah ve teçhizat
şehitlik
savaş suçu
savaş yanlısı devlet adamları İsim
savaş şahinleri İsim
savaş şahinleri (savaş yanlısı devlet adamları İsim
uzun zamandır politikada olan politikacı
tolga
savaş kahramanı
savaş atı (uzun politik kariyerinde yaralar almış politikacı
savaş atı
savaş zammı
savaş tazminatı
silah sanayii
savaş sanayii İsim
savaş zararı
savaş zararı
savaş makinesi
savaş malzemesi
savaş madalyası İsim
savaş anıtı
şehitler anıtı
savaş kışkırtıcısı
silah siparişi
savaş yetimi
gazi maaşı
malul gazi
savaş kârı
savaş uçağı İsim, Askerlik
silah fabrikası İsim
savaş kârı
savaşta spekülasyon yaparak para kazanan kişi
savaş vurguncusu
savaş propagandası İsim
savaş propagandası İsim
savaşa itiraz eden kimse
savaşa itiraz eden kişi
savaş sığınmacısı
savaş mültecisi
savaş tazminatı
savaş muhabiri
(sigorta) savaş yedek akçesi
savaşmayı reddeden kimse
savaş riski
savaş tasarrufları İsim
savaş korkusu
seferde askerlik
savaş ikmal malzemeleri İsim
savaş levazım atı
savaş vergisi
(US) savaş vergisi
sefer
savaş haini
vatana ihanet eden kimse
savaş gemisi
savaş yorgunluğu
savaş bıkkınlığı
savaş yorgunu
savaşta kocasını kaybeden kadın
silah ve teçhizat işleri İsim
silah sanayiinde çalışan işçi
savaş yılı