wash one's hands of

  1. elini eteğini çekmek, artık karışmamak, ilgilenmemek, sorumluluğu üzerinden atmak, sıyrılmak.
  2. (a) elini eteğini çekmek, ilişiğini kesmek, ilgisi kalmamak.
    We washed our hands of politics long
    ago. (b) sorumluluğu üzerinden atmak, işi başından savmak.
    The school washed its hands of the students' behaviour during spring recess.